Grunnbegreper

Se animasjonsvideo med kortfattet innføring i implantatkirurgi og implantatprotetikk:

http://www.maxfac.no/kataloger/videoer/tsiii-fixture-placement-impression-taking

 

I Osstem-manualen som du kommer til ved å klikke på linken under er fremgangen ved ulike typer implantatprotetikk beskrevet steg for steg:

http://www.maxfac.no/ViewFile.aspx?ItemID=971

Grunnbegreper du må kjenne til:

  1. Fixtur; selve implantatskruen som skrus inn i kjevekammen.

  2. Tilhelingsdistanse (healing abutment); konisk midlertidig forlengelse som har til hensikt å hindre gingiva fra å gro over fixturen slik at det dannes en traktformet kommunikasjon fra munnhule og ned til fixtur. Dersom fixturen står stabilt ved innsetting (primærstabilitet >30 Ncm) kan man som regel montere tilhelingsdistansen direkte (kalles 1-stegs kirurgi). Dersom fixturen er litt løs (kan skyldes dårlig benkvalitet, eller at man har preparert et for stort hull) så monteres tilhelingsdistansen først 2-6mnd etter at fixturen er satt inn (kalles 2-stegs kirurgi).

  3. Permanent distanse (abutment); kan sammenlignes med metallskjelettet til en MK-krone. Tilhelingsdistansen byttes ut med en permanent distanse. Det fins mange ulike typer permanente distanser, men disse kan alle klassifiseres som enten å være til “sementretinert implantatprotetikk”, til “skruretinert implantatprotetikk”, eller til “dekkproteser”.

  4. Midlertidig distanse (temporary abutment); distanse til å lage midlertidig krone på.