Forklaringer til produktene og spørsmål

Denne FAQ'en er beregnet både på uerfarne og mer erfarne innen feltet. Den henvender seg i første rekke til bestillere av våre komponenter, og er således ikke tenkt som informasjonsside for pasienter.