Distanser

Distansen til singel krone har hex nederst slik at distansen ikke kan rotere i fixturen. Dette er det ikke behov for eller plass til i en bro.

 

 

Spørsmål:

Har behov for temporære distanser til bruk for immediate loading. Bruker TSIII SA implantater.
Ser dere selger noen forskjellige. Hva anbefaler dere?

 

Svar: 

Osstem har to temporære distanser som begge egner seg til bone level implantatet (TS-serien):
TS Quick Temporary Abutment
TS Temporary Abutment

TS Quick Temporary Abutment (med “toppsylinder" av PEEK, et plastmateriale) er enklere å justere / slipe enn TS Temporary Abutment (titan grad 3).

Correct Torque Guide abutments.png