Ben & membraner

GBR er en forkortelse for Guided Bone Regeneration.

 

Teknikken brukes når bentykkelsen i kjeven er utilstrekkelig for å sette implantater. Etter implantatplassering pakkes området rundt med autogent ben (dvs. pasientens eget ben) og / eller et kunstig benerstatningsmateriale og dekket med en spesiell membran. Når en stor mengde ben er nødvendig, utføres GBR før implantatplassering.