Videoer

Hvordan vedlikeholde K3 unit

Hvordan bruke K3 unit og stol

Dental implant procedure (Osstem implant TS III)

TSIII Fixture Placement & Impression taking

Osstem LAS-Kit (Lateral approach sinus kit)

Osstem CAS-Kit (Crestal Approuch sinus lifting kit)

OSSTEM Esset Kit

Osstem MS System

Osstem SmartFit Abutment

Osstem SMARTbuilder

Hiossen-Osstem CustomFit Abutment using CAD-CAM technology

META SmartScraper