Nyheter

Osstem og Straumann likt ut i sammenligningsstudie. Av 902 implantater innsatt i 346 pasienter (65-89 år) gikk 1,4% av implantatene fra Osstem og Straumann tapt pga løsning, mobilitet, periimplantitt eller implantatfraktur sammenlignet med 5,7% av implantatene fra Nobel. Oppfølgingstiden var 2-17 år. 

09.08.2016
Les mer

Oralkirurg Karl Iver Hanvold holder introduksjonskurs i implantatkirurgi og implantatprotetikk.

09.08.2016
Les mer

 Micross Mini-invasiv benskrape brukes til høsting av autologt ben.
Tynn utforming gir enklere tilgang. Til engangs bruk.
1 stk pr pakke.

Micross må prøves!

 

24.05.2016
Les mer

OssGuide kollagenmembran er fremstilt av grisepericard og resorberes i løpet av 3-5 måneder. 

10.07.2016
Les mer

10 tips til vellykket implantatbehandling.

25.02.2016
Les mer