Kliniske tips

10 tips til vellykket implantatbehandling.

 

 1. Infiltrasjonsanestesi!
  Ved bruk av infiltrasjon i underkjeven kan man få en indikasjon på om man er i nær relasjon til canalis mandibularis/ved at pasienten føler smerte.

 2. Avkjøling!
  Preparer implantatsetet med hakkespettbevegelser og med anbefalt omdreiningshastighet for optimal avkjøling. Anbefalt omdreiningshastighet avhenger av bor-type, for eksempel 1000-1500 rpm! Ikke bruk for sløve bor. Temperatur på 47°C over 1 min gir osteogense, temperatur på 50°C over 1 min gir fibrose.

 3. Unngå vitale strukturer
  som for eksempel n. alveolaris inferior, n. lingualis, n. infraorbitalis, samt blodkar i munngulvet.

 4. Unngå å bore i nabotenner.
  Ved liten plass kan man tegne opp den planlagte prepareringen på buccalsiden av kjevekammen med autoklavert blyant, og evt. ta indikatorrøntgen underveis.

 5. Tenk protetisk
  ved preparering av implantatsetet. Aksesshullet i kronen skal helst komme ut okklusalt eller ved singulum slik at man kan velge en skruretinert suprakonstruksjon. Plasser fiksturen mot det linguale/palatinale. Fiksturer plassert for langt buccalt gir ca 3x større resorbsjon av buccale benlamell.

 6. Moment!
  Max 40 Ncm! Ikke tving fiksturen ned med skralle hvis du møter motstand. Reverser heller fiksturen ut og utvid prepareringen coronalt og/eller i dybden. For høy innsettingskraft øker sjansen for marginalt bensvinn pga osteonekrose.

 7. Benoppbygging!
  Blottlagte implantatoverflater dekkes med autologt ben (høstet med Micross), deretter kunstig benerstatningsmateriale og til slutt resorberbar membran. Tensjonsfri lapp er viktig. Be pasienten unngå å presse på kjevekammen i 2 mnd etter operasjonen. Husk å justere protese for å forhindre trykk på bentransplantatet. Seponer protese i 1-2 uker etter innsetting av implantat(er) hvis mulig.

 8. Klorheksidinskyll
  a. 1 min preoperativt.
  b. 1 min morgen og kveld i 2 uker etter fiksturinnsetting.
  c. 1 min morgen og kveld i 1 uke etter distanseoperasjon, deretter mekanisk rengjøring rundt tilhelingsdistanse med solobørste/liten tannbørste.

 9. Etterstramming
  av protetikkskrue anbefales etter at implantatkronen/-broen har vært i bruk noen uker. Dette minimerer risiko for senere løsning.

 10. Vask borene på gummimatte
  - dette forlenger deres levetid!